Strona Główna >> Jednostka Realizująca Projekt >> Zespół

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

inż. Marek Kajda

Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Z-ca MAO)

mgr. Małgorzata Bienias

Zespół JRP

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

inż. Mariusz Machno tel. /032/ 643-14-15 wew. 134, e – mail: m.machno@pwik.olkusz.pl 

Z-ca Kierownika Jednostki realizującej Projekt

mgr inż. Magdalena Mocny tel. /032/ 643-14-15 wew. 165, e – mail: m.mocny@pwik.olkusz.pl

Specjalista ds. technicznych - koordynator procedur

mgr inż. Józef Kaczmarczyk tel. /032/ 643-14-15 wew. 164, e – mail: j.kaczmarczyk@pwik.olkusz.pl

Specjalista ds. technicznych

mgr. inż. Adrian Piątek tel. /032/ 643-14-15 wew. 164, e – mail: a.piatek@pwik.olkusz.pl 

Specjalista ds. technicznych

mgr inż. Iwona Pandel – Pałyga tel. /032/ 643-14-15 wew. 160, e – mail: i.pandel-palyga@pwik.olkusz.pl

Specjalista ds. finansowo – księgowych

mgr. Aneta Szlęzak – Wójcik tel. /032/ 643-14-15 wew. 162, e –mail: a.szlezak-wojcik@pwik.olkusz.pl

 Specjalista ds. finansowo – księgowych

mgr inż. Łukasz Ochab tel. /032/ 643-14-15 wew. 163, e – mail: l.ochab@pwik.olkusz.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Lidia Juszczyk tel. /032/ +643-14-15 wew. 164, e-mail: l.juszczyk@pwik.olkusz.pl