Siedziba Zarządu Spółki

Numery wewnętrzne Olkusz, ul. Kluczewska 4
e-mail: zarzad@pwik.olkusz.pl


Biuro Obsługi Klienta
 telefon: 32-643-14-15 wew. 143, 152, 116

Informacja Działu Technicznego: wew. 120; e-mail: tt@pwik.olkusz.pl

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: wew. 143; e-mail: ns@pwik.olkusz.pl  

Informacja w sprawie zadłużeń: wew. 101

Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o stanie wodomierza: wew. 116

DYSPOZYTOR     32 643-01-74


połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych - 994
e-mail: dyspozytornia@pwik.olkusz.pl

 
TELEFON NA OCZYSZCZALNIĘ śCIEKÓW W OLKUSZU
Siedziba Wydziału Gospodarki Ściekowej
32 643-00-03
 

TELEFON  NA  STACJĘ UZDATNIANIA WODY
Siedziba Wydziału Technologii Wody
32 643-10-03 

TELEFON DO LABORATORIUM
32 642-13-25
 

 

Pion Prezesa Zarządu

 

 

Małgorzata Bienias

m.bienias@pwik.olkusz.pl

nf@pwik.olkusz.pl

Główny Księgowy

       

Aneta

Szlęzak-Wójcik     

a.wojcik@pwik.olkusz.pl

nf@pwik.olkusz.pl

PO Kierownika Działu

Finansowo - Księgowego

Dorota Stach           

d.stach@pwik.olkusz.pl

nl@pwik.olkusz.pl

Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Dorota Zaremba     

d.zaremba@pwik.olkusz.pl

ns@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału

Sprzedaży

Iwona Gołąb-Kobylińska

i.kobylinska@pwik.olkusz.pl

ni@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału

ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych

Ewa Banyś              

e.banys@pwik.olkusz.pl

np@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału

ds. Osobowych - Biuro Zarządu

Elżbieta Kajda        

e.kajda@pwik.olkusz.pl

nza@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału

Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

Damian Kosterewa

d.kosterewa@pwik.olkusz.pl

nb@pwik.olkusz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP, P.Poż. i OC

Ewa Feliksik

e.feliksik@pwik.olkusz.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych

Jerzy Kwaśniewski

j.kwasniewski@pwik.olkusz.pl

nz@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału ds Zarządzania Nieruchomościami, Porządkowania Stanu Prawnego Infrastruktury i Monitoringu

Pion V-ce Prezesa ds. Technicznych

 

 

Krzysztof Piątek      

k.piatek@pwik.olkusz.pl

ttw@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału Technologii Wody

Wiesław Niemczyk

w.niemczyk@pwik.olkusz.pl

ts@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału Gospodarki Ściekowej

Jerzy Skubis        

j.skubis@pwik.olkusz.pl

tm@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału Mechaniczno – Energetycznego

Barbara Danecka    

b.danecka@pwik.olkusz.pl

tt@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału Technicznego

Wiesław Maślanka

w.maslanka@pwik.olkusz.pl

tew@pwik.olkusz.pl

Kierownik Wydziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Wykonawstwa

Mariusz Machno

m.machno@pwik.olkusz.pl

jrp@pwik.olkusz.pl

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt